Cisco CCNA - địa chỉ IP

Giới thiệu về địa chỉ IP và các dải mạng

 • 4320 Xếp hạng, 9134 Sinh viên ghi danh

Tổng quan

Giới thiệu kiến thức về mạng căn bản. Giới thiệu về địa chỉ IP, IP Subnetting, VLSM, CIDR. Phân biệt IPv4 và IPv6, cấu hình hệ thống mạng sử dụng IPv6. Phân biệt đặc điểm của từng loại cable mạng và mục đích sử dụng, thành thạo trong việc bấm cable đúng chuẩn. Giới thiệu về nguyên lý hoạt động của các loại mạng LAN, Wireless LAN, WAN. Xây dựng và cấu hình hệ thống mạng Wireless. Thiết kế và triển khai mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Triển khai các kỹ thuật bảo mật cơ bản trên các thiết bị của Cisco: Port security, 802.1X, SSH, encryption Hiểu rõ về đặc điểm của các loại định tuyến: Static routing, dynamic routing, classfull routing protocol, classless routing protocol.

Các yêu cầu là gì?

 • Tính kiên nhiễn, khả năng làm việc tập trung cao độ
 • Nhạy bén với rủi ro, khả năng ứng biến tốt

Tôi sẽ làm gì để có được từ khóa học này?

 • Trình bày được đặc điểm về địa chỉ IPv4, IPv6
 • Thiết kế, triển khai các mạng LAN đơn giản
 • Cấu hình được các kỹ thuật trên Switch
 • Cấu hình được các giao thức định tuyến trong hệ thống mạng
 • Xác định và xử lý được các sự cố cơ bản trong mạng LAN
 • Vận dụng các kỹ thuật chia mạng con để hoạch định hệ thống địa chỉ IP cho hệ thống mạng
 • Cài đặt được hệ thống sử dụng IPv4

Các đối tượng mục tiêu là gì?

 • Đam mê chuyên ngành quản trị hạ tầng mạng.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đam mê ngành CNTT
 • Nhân viên quản trị mạng các doanh nghiệp
 • Nhân viên các doanh nghiệp quan tâm đến ngành CNTT

Giới thiệu về tác giả

Chương trình giảng dạy

Nguyên tắc cơ bản về địa chỉ IP

 • Tìm hiểu về địa chỉ IPv4
  5 Page
 • Phân tích sâu hơn về địa chỉ IPv4
  1 Page
 • Cơ bản về toán nhị phân
  00:18:44
 • Phân loại địa chỉ IP và mạng lưới mạng con
  00:19:56

Tìm hiểu sâu hơn về Subnet Mask

 • Giới thiệu về Subnetting
  11 Page
 • Subnetting Class A Network
  00:06:58
 • Subnetting Class C Network
  00:06:58
 • Subnetting Class B Network
  1 Page