PHP Căn bản

PHP Hypertext Preprocessor (PHP) là một ngôn ngữ lập trình cho phép các lập trình viên web tạo các nội dung động mà tương tác với Database.

 • 7946 Xếp hạng, 8273 Sinh viên ghi danh

Tổng quan

PHP khởi đầu như là một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người thấy rằng nó càng ngày càng hữu ích. PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là "Personal Home Page Tools". Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới Database và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó, đồng thời cải tiến mã nguồn.

Các yêu cầu là gì?

 • Học sinh tốt nghiệp THPT Sinh viên có niềm đam mê lập trình

Tôi sẽ làm gì để có được từ khóa học này?

 • Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cho Học viên về lập trình
 • giao diện web HTML CSS JavaScript Jquery Bootstrap

Các đối tượng mục tiêu là gì?

 • Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cho Học viên về lập trình Giao diện web

Giới thiệu về tác giả

Chương trình giảng dạy

Mở đầu về PHP

 • Giới thiệu về PHP
  00:04:26
 • Cài đặt PHP trên Wndow
  00:05:39

Thành phần tạo nên chương trình PHP

 • Biến, hằng, các kiểu dữ liệu
  00:17:03
 • Toán tử
  00:18:14

Form trong PHP

 • Form Part1
  00:16:04
 • Form Part 2
  00:10:14

Câu điều kiện

 • Câu điều kiện 1
  00:21:31
 • Câu điều kiện 2
  00:18:20
 • Câu điều kiện 3
  00:14:40