Lập trình C# căn bản

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java.

 • 8240 Xếp hạng, 6432 Sinh viên ghi danh

Tổng quan

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C#. C# hay Csharp là một trong những ngôn ngữ lập trình trong họ DotNet của Microsoft và khi lập trình C# người lập trình phải chuẩn bị và cài đặt .NET Framework. Hai thành phần cốt lõi của .NET Framework không thể thiếu cho bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ được phát triển trên nền tảng này là Common Language Runtime (CLR) và .NET Framework Class Library (FCL). Trong đó Common Language Runtime (CLR) có nhiệm vụ quản lý bộ nhớ, thực thi code, xử lý lỗi,….NET Framework Class Library (FCL) được sử dụng để phát triển các ứng dụng từ command line đến Graphical User Interface (GUI).

Các yêu cầu là gì?

 • Sử dụng thành thạo bộ công cụ hỗ trợ lập trình Visual Studio
 • Phát triển tư duy Lập trình
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Lập trình cơ bản và hướng đối tượng với ngôn ngữ C#
 • Xây dựng chương trình ứng dụng bằng ngôn ngữ C#

Tôi sẽ làm gì để có được từ khóa học này?

 • Sau khóa học, bạn sẽ nắm được các kiến thức
 • Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#
 • Nắm vững kiến thức nền tảng về C#
 • Nắm vững các coding convention, naming convention
 • Thành thạo các thao tác lập trình trên visual studio
 • Biết cách tìm ra lỗi và gỡ lỗi trong lập trình
 • Là kiến thức nền tảng để tiếp cận các công nghệ hay ho của C#

Các đối tượng mục tiêu là gì?

 • Dành cho tất cả các bạn yêu thích lập trình
 • Và mong muốn bắt đầu với một ngôn ngữ cơ bản
 • Nếu bạn có một chút kiến thức cơ bản về lập trình hoặc đã từng học qua ngôn ngữ khác sẽ là một lợi thế.

Giới thiệu về tác giả

Chương trình giảng dạy

Tìm hiểu về C#

 • C# là gì
  00:05:17
 • Cấu trúc lệnh cơ bản
  00:23:05
 • Nhập xuất cơ bản
  00:30:27

Thành phần trong C#

 • Biến trong C#
  00:25:23
 • Kiểu dữ liệu trong C#
  00:20:33
 • Toán tử trong C#
  00:20:34
 • Hằng trong C#
  00:10:58