KHÓA HỌC LẬP TRÌNH REACT NATIVE

React Native sử dụng Java Script, một lập trình viên có thể lập trình tốt cho cả hai nền tảng Android và iOS chỉ với một ngôn ngữ là javascript

 • 8656 Xếp hạng, 4129 Sinh viên ghi danh

Tổng quan

- React Native sử dụng ngôn ngữ Java Script cực kì thân thiện: Một lập trình viên có thể lập trình tốt cho cả hai nền tảng Android và iOS chỉ với một ngôn ngữ duy nhất là javascript. - React Native tạo ra những Native App (không phải Web App), tạo nên sự trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng: tốc độ nhanh, tương tác phần cứng thiết bị một cách hoàn hảo.

Các yêu cầu là gì?

 • Yêu thích lập trình di động và mong muốn có được một việc làm vững chắc.
 • Có laptop được cài MacOS Hoặc Windows
 • Đã biết lập trình một ngôn ngữ bất kì.

Tôi sẽ làm gì để có được từ khóa học này?

 • Tự thiết kế được ứng dụng trên Android + iOS với React Native
 • Làm chủ công nghệ React Native, bạn sẽ đủ khả năng tiếp thu những công nghệ React khác của Facebook một cách nhanh chóng.
 • Đủ khả năng apply vào các công ty lập trình di động trên nền React.

Các đối tượng mục tiêu là gì?

 • Mọi người

Giới thiệu về tác giả

Chương trình giảng dạy

Giới thiệu tổng quan về React Native

 • Giới thiệu React Native
  00:10:05

Lập trình React Native 01

 • Cài đặt môi trường phát triển React Native
  00:06:32
 • So sánh React DOM vs. React Native
  00:08:09
 • Tạo React Native project dùng expo
  00:09:23

Lập trình React Native 02

 • Your first RN Component
  00:08:49
 • Debug React Native app
  00:07:07
 • StyleSheet
  00:07:49

Lập trình React Native 03

 • ScrollView
  00:06:59
 • FlatList trong React Native
  00:06:32
 • Xử lý sự kiện touch
  00:06:54

Lập trình React NAtive 04

 • React navigation (Stack)
  00:16:11
 • Navigation params
  00:04:24
 • Grid layout trong React Native
  00:07:43