Khóa học lập trình game 2D & 3D Unity

Unity hiện đang là framework được nhiều Game Studio trên toàn thế giới sử dụng, được xây dựng bởi đội ngũ Unity Technologies.

 • 3685 Xếp hạng, 6122 Sinh viên ghi danh

Tổng quan

Unity hiện đang là framework được nhiều Game Studio trên toàn thế giới sử dụng. được xây dựng bởi đội ngũ Unity Technologies. Một trong những đặc điểm làm cho Unity được bình chọn là nền tảng Game Engine tốt nhất hiện nay là:

- Lập trình bằng C#, là ngôn ngữ rất thân thuộc với lập trình viên.

- Hỗ trợ đang nền tảng: Chỉ cần viết code 1 lần, và game của chúng ta sẽ chạy được trên cả iOS, Android, WindowsPhone... và thậm chí là cả trên Web Browser

Các yêu cầu là gì?

 • Yêu thích game trên Mobile.
 • Phải có laptop cấu hình tối thiểu Core i3, Ram 4G Windows hoặc MAC
 • Đã biết lập trình một ngôn ngữ bất kì.

Tôi sẽ làm gì để có được từ khóa học này?

 • Hoàn tất khóa học, học viên sẽ
 • Tự lập trình được game 2D và 3D chạy trên tất cả các dòng máy iOS, Android, Windows Phone và Trình duyệt web
 • Tự xây dựng hệ thống game 2D để kiếm tiền với quảng cáo AdMob
 • Đặc biệt, học viên sẽ nắm được kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D theo như ý của mình mà không cần bất kì một thư viện hỗ trợ nào.

Các đối tượng mục tiêu là gì?

 • Mọi người

Giới thiệu về tác giả

Chương trình giảng dạy

Tổng quan lập trình game unity3D

 • Tổng quan về Unity
  00:04:53

Lập Trình Game Unity3D 01

 • Biến (Variables)
  00:09:41
 • Mảng (Arrays)
  00:04:32
 • Điều kiện (Conditions)
  00:05:42

Lập Trình Game Unity3D 02

 • Lặp lệnh (Loop)
  00:06:08
 • Hàm (Functions)
  00:07:32
 • Lớp và đối tượng (Classes and Objects)
  00:10:33

Lập Trình Game Unity3D 03

 • Kế thừa (Inheritance)
  00:03:45
 • Tạo các diễn hoạt (Animations)
  00:14:13
 • Vật lý và file Prefabs - Đóng gói để tái sử dụng
  00:11:15