Ngôn ngữ C căn bản

Khóa học lập trình C cho người mới bắt đầu. Khóa học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản và là nền tảng để bạn đi xa hơn trên con đường lập trình

 • 3000 Xếp hạng, 5959 Sinh viên ghi danh

Tổng quan

Ngôn ngữ C là một ngôn ngữ đã có mặt từ rất lâu, là ngôn ngữ mệnh lệnh được ra đời từ đầu thập niên 70. Ngôn ngữ C là một ngôn ngữ cấu trúc và xếp vào loại ngôn ngữ bậc 3 (loại ngôn ngữ cao cấp hơn ngôn ngữ mã máy và thấp hơn ngôn ngữ hướng đối tượng – bậc 4). Ngôn ngữ C không chỉ được ưa chuộng trong việc viết các ứng dụng. Mà còn là ngôn ngữ rất hiệu quả trong việc viết các phần mềm hệ thống. Được phát triển ban đầu bởi Dennis Ritchie để phát triển hệ thống lập trình UNIX ở Bell Labs. Những hệ điều hành lớn Windows, Linux,…đều chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ C.

Các yêu cầu là gì?

 • Có tư duy thuật toán lập trình
 • Có nền tảng Lập trình căn bản vững chắc

Tôi sẽ làm gì để có được từ khóa học này?

 • Hiểu cách sử dụng ngôn ngữ C
 • Hiểu được cách hoạt động của vào lặp trong C cũng như các ngôn ngữ khác
 • Hiểu rõ cách cấu trúc cơ bản của một ngôn ngữ lập trình
 • Làm quen với một số giải thuật cơ bản

Các đối tượng mục tiêu là gì?

 • Học sinh, sinh viên, người đi làm
 • Những người mới bắt đầu học Lập trình căn bản
 • Với mục đích tìm hiểu về nghề Lập trình hoặc lấy C làm nền tảng học tiếp Lập trình chuyên nghiệp

Giới thiệu về tác giả

Chương trình giảng dạy

Tổng quan về ngôn ngữ C

 • Tạo Project
  00:09:10
 • Chương trình C đầu tiên
  00:10:59

Các thành phần của 1 chương trình C

 • Thư viện
  00:03:34
 • Ghi chú trong lập trình
  00:04:13
 • Hàm printf
  00:08:07
 • Biến là gì
  00:05:26
 • Kiểu dữ liệu
  00:08:06